Storm Streaming Server wersja 0.3

By Szymon Polok21 marca, 2020
storm streaming logo with progress bar

This post is also available in: English

Pierwsza wersja naszego oprogramowania została właśnie udostępniona. Architektura socketa została oparta o bibliotekę Java NIO i może z łatwością osiągnąć przepustowość rzędu 8Gbps. W przypadku połączeń SSL wymagany jest host proxy Nginx. Należy pamiętać, że ta wersja obsługuje tylko przeglądarki z MSE.

Pełna lista funkcji:

  • RTMP Client (źródło wideo musi być najpierw opublikowane na serwerze RTMP),
  • Java NIO WebSocket dla MSE
  • Pełna konfiguracja poprzez plik XML (preferences.xml)


Tags: nginx, nio, rtmp client, rtmp server, websocket